Lidmaatschap

Om deel te nemen aan de lessen na de introductieperiode is lidmaatschap van de vereniging verplicht. Hieraan zijn kosten verbonden in de vorm van een periodieke contributie. Bij aanvang van het lidmaatschap worden éénmalig inschrijvingskosten berekend. Daarnaast wordt bij alle leden contributie geheven namens de KNGU. Inschrijving bij de KNGU is verplicht om muziek tijdens de lessen te mogen gebruiken en omdat leden via de KNGU verzekerd zijn. De contributie voor de KNGU wordt maandelijks met de verenigingscontributie geïnd. Alle contributie wordt via automatische incasso geïnd.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk d.m.v. het afmeldingsformulier gebeuren. U kunt dit inleveren in de les of per email of per post naar de ledenadministratie sturen. Het lidmaatschap loopt tot het einde van de kalendermaand. Het afmeldingsformulier dient voor de 15e van de maand in ons bezit te zijn, anders zijn wij genoodzaakt om een extra maand te berekenen.

Hier kunt u het inschrijfformulier en het opzeggingsformulier downloaden.

Jeugdsportfonds Gemeente BurenVoor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar die graag willen gymmen maar voor wie de contributie moeilijk op te brengen is, kan mogelijk een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds van de Gemeente Buren. Informatie hierover vindt u op de site van de Gemeente Buren via https://www.buren.nl/onderwerp/elk-kind-gelijke-kans-in-sport-en-spel. De ledenadministratie van ILO kan u in contact brengen met een contactpersoon van dit fonds.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de contributie voor de verschillende groepen in 2022. Ook de bondscontributie en inschrijvingskosten zijn vermeld.

Soort LidVerenigingKNGU Totaal Opmerkingen
Junior freerunning€ 11,20€ 2,30€ 13,50Tot 16 jaar
Senior freerunning€ 12,90€ 2,84€ 15,7416 Jaar en ouder
Junior recreatie€ 11,20€ 2,30€ 13,50Tot 16 jaar
Senior recreatie€ 12,90€ 2,84€ 15,7416 Jaar en ouder
Volleybal recreatie€ 12,90€ 2,84€ 15,7418 Jaar en ouder
Junior selectie meisjes€ 34,45€ 2,30€ 36,75Tot 16 jaar. Het heeft de voorkeur dat selectieleden ook deelnemen aan de recreanten groep voor hun leeftijdscategorie. Hiervoor betalen zij geen additionele contributie.
Senior selectie meisjes€ 35,30€ 2,84€ 38,1416 Jaar en ouder. Het heeft de voorkeur dat selectieleden ook deelnemen aan de recreanten groep voor hun leeftijdscategorie. Hiervoor betalen zij geen additionele contributie.
Junior Aspiranten€ 24,00€ 2,30€ 26,3012 Tot 16 jaar
Junior Aspiranten - 50%€ 12,00€ 2,30€ 14,3012 Tot 16 jaar, 50% van de uren
Senior Aspiranten€ 24,00€ 2,84€ 26,8416 Jaar en ouder
Senior Aspiranten - 50%€ 12,00€ 2,84€ 14,8416 Jaar en ouder, 50% van de uren
Inschrijfgeld€ 5,-Eenmalig bij aanvang lidmaatschap.