Geschiedenis

Gymnastiekvereniging I.L.O. is opgericht in 1938.
De vereniging is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit in 1971.
Het uitgangspunt van onze vereniging is om in de plaatsen Ingen, Lienden en Ommeren (vandaar de naam I.L.O.) gymlessen te verzorgen met een recreatief karakter. Hierbij ligt de nadruk op lichaamsbeweging, gezondheid en natuurlijk gezelligheid voor jong en oud.

Sinds de oprichting van de vereniging is deze geleid door vele enthousiaste vrijwilligers in bestuur en leiding.

Onze vereniging heeft op dit moment (medio 2015) ongeveer 220 leden en verzorgt turnlessen in de gymzalen in Lienden en Ingen voor jong en oud. Er wordt in totaal aan 17 groepen les gegeven, waaronder dus recreatiegym voor kinderen maar ook conditiegym voor ouderen, een springgroep en een recreatieve volleybalgroep.

De vereniging organiseert ieder jaar naast de normale lessen diverse andere activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn onze jaarlijkse uitvoering in maart, de clubkampioenschappen en het sinterklaasfeest voor onze kleinste jongste leden. Deze activiteiten hebben tot doel om onze vereniging naar buiten toe te promoten maar natuurlijk ook om aan ouders, vrienden en andere familieleden te laten zien wat er is geleerd.

Ook heeft I.L.O., naast het recreatieve gymmen, al geruime tijd selectiegroepen voor meisjes en dames. Deze enthousiaste meiden trainen twee dagen in een week extra zodat zij mee kunnen doen aan regionale en nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Dit doen zij altijd met veel plezier en niet zonder succes.

In 2013 heeft ILO haar 75 jarig bestaan gevierd. Door het jaar heen hebben we hier op verschillende manieren aandacht aan besteed. Hoogtepunten waren daarin de uitvoering die in het teken stond van het jubileum en filmmiddag die we voor onze leden hebben georganiseerd.

Wij hopen dat we de komende jaren weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen welke samen met de huidige leden met veel plezier in Lienden en Ingen onder een enthousiaste leiding gymmen.  Ook is het natuurlijk te hopen dat de selectiegroepen weer, met veel plezier, diverse goede resultaten behalen.