De vereniging

Gymnastiekvereniging I.L.O. staat voor Ingen, Lienden, Ommeren en is opgericht voor de inwoners van deze drie dorpen. Na een lange geschiedenis bestaat de vereniging momenteel uit 17 groepen die door enthousiaste leiding worden lesgegeven. Tevens heeft ILO een enthousiast bestuur dat zich bezighoudt met alle organisatorische zaken. Samen met de leiding verzorgen zij alle activiteiten waaraan u en uw kinderen wekelijks of jaarlijks kunnen deelnemen.